Menu

Waldorf

Waldorfskolan utvecklar hela människan – tanke, känsla och vilja.

Waldorfpedagogiken anser att barnets väg till kunskap om sig själv och världen går från handen genom hjärtat till huvudet. Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen har alla lika stor betydelse i skolan. Det humanistiska och naturvetenskapliga lever sida vid sida under tolv år, liksom slöjd-, hantverks- och rörelseämnena.

Undervisningen ger näring för hela personligheten och reduceras inte till enbart inlärning. Ingen kunskapskorvstoppning. Kunskapen är medlet, kreativiteten metoden, friheten målet.

(hämtat från www.antroposofi.info)

 

Datorer i undervisningen

På Waldorfskolan använder vi inte datorer i undervisningen i de lägre klasserna. I dagens värld kommer många barn i kontakt med datorer från mycket låg ålder. Detta har visat sig ha olika konsekvenser: barnen är ofta duktigare än vi vuxna på att hantera datorer och internet, och samtidigt ökar ohälsan hos barn och ungdom både fysiskt och psykiskt. En del av det hänför man till för mycket datortid och för litet lektid! 

Under barnets första år i skolan byggs hela självbilden upp i samspel med omgivningen. Det är ett ständigt övande i hur man handskas med sina egna känslor och med andra människor. I undervisningen och i arbetet i klasserna övas inte bara de olika ämnena, utan hela personligheten tar form i lekar och samarbete. När den egna omdömesförmågan är mer utvecklad, är det också dags att ta in hela den värld som internet erbjuder. Då har man större möjlighet att värdera källor och information, och i  undervisningen talar vi mycket om källkritik och arbetar jämförande.

Först utveckla personligheten och en inre kompass, sedan är man redo att ta sig an världen! 

 

Varför skriva för hand?

 

Läsforskaren Anna Mangen, professor vid universitetet i Stavanger och neurofysiologen Jean-Luc Velay i Marseille hävdar att man lär sig bättre genom att skriva för hand. Den process som att läsa och att skriva för hand innebär involverar flera sinnen - motorisk rörelse, att hålla i pennan, känslan av papperet och pennans rörelse mot det. Denna feedback är helt annorlunda än den vi får när vi skriver på ett tangentbord. De redovisar en studie där ett antal vuxna fick lära sig ett helt nytt alfabet. En del av dem lärde sig bokstäverna via handskrift, en del via tangentbord. Några veckor senare visade de som lärt sig skriva för hand avsevärt bättre resultat när de skulle erinra sig bokstäverna. Samtidigt var den del av hjärnan som styr talets motorik aktiverad. De som lärt sig alfabetet tangentledes hade inte någon aktivitet där.

 

 

 

Västerås Waldorfskola, Regattagatan 39, 723 46 Västerås, Maila till ledningsgruppen@vwaldorf.se eller ring: 021-80 49 55 alt. 021-80 49 28