Menu

 

  • I Waldorfskolans pedagogik betonas människans mångsidighet, som kommer till uttryck i olika begåvningar. Växandet och lärandet utgör en helhet där eleven får arbeta både praktiskt, konstnärligt och teoretiskt utifrån sina egna behov och möjligheter. Detta gör att waldorfpedagogiken är lämplig för alla elever.

  • Våra särskoleelever går inkluderade i grundskoleklasser, och deltar i alla klassens aktiviteter efter förmåga.

Västerås Waldorfskola, Regattagatan 39, 723 46 Västerås, Maila till ledningsgruppen@vwaldorf.se eller ring: 021-80 49 55 alt. 021-80 49 28