Menu

 

Sjukanmälan

SMS:a 072-5683186

Eller SMS:a berörd lärare

 
  
Västerås Waldorfskola, Regattagatan 39, 723 46 Västerås, Maila till ledningsgruppen@vwaldorf.se eller ring: 021-80 49 55 alt. 021-80 49 28