Menu

Grundsärskola

Eleverna går inkluderade i grundskoleklass och de som behöver extra stöd har en stödjande resurs vid sin sida. Klassläraren anpassar alltid undervisningen och kraven efter varje elevs förutsättningar. Med vårt arbetssätt får alla särskoleelever arbeta på sin nivå med samma stoff som övriga elever i klassen. De kan hela tiden lära genom att lyssna, läsa, skriva, måla och dramatisera i grupp. Den friheten gäller inte bara särskoleeleverna, alla våra elever har möjligheten till ett konstnärligt arbetssätt.

 

Västerås Waldorfskola, Regattagatan 39, 723 46 Västerås, Maila till ledningsgruppen@vwaldorf.se eller ring: 021-80 49 55 alt. 021-80 49 28