Menu

programmet för estetiska verksamheter

 

Programmet för estetiska verksamheter är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom estetiska verksamheter och uttrycksformer. På programmet får eleverna pröva att kommunicera med bild, text och ljud. Utbildningen på programmet har ingen utpräglad yrkesinriktning men bör kunna leda till att eleven kan delta i olika konstnärliga projekt och fortsätta att studera eller arbeta inom det estetiska området. Kunskaperna kan också vara användbara inom förskola och olika fritidsverksamheter för barn.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning, samt ett individuellt val.

På Skolverkets hemsida finns mer information om innehållet i Programmet för Estetiska verksamheter:

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/program/estetiska-verksamheter

 

Waldorfskolans arbetssätt är till sin natur konstnärligt. Konstnärlig kompetens och erfarenhet finns redan här - det är bara för eleverna att prova på och kanske hitta sitt eget unika sätt att uttrycka sig! 

Dessutom erbjuder vårt lilla trygga format en lysande möjlighet till och förutsättning för inkludering. Det blir naturligt att gymnasiesärskoleeleverna deltar i våra projektveckor, gemensamma aktiviteter, skolans kör m m.

 

Intresserad?

Kontakta oss för mer information på tel 072-568 31 86 eller 021-80 49 55

Eller maila till skolstart@vwaldorf.se

 

Västerås Waldorfskola, Regattagatan 39, 723 46 Västerås, Maila till ledningsgruppen@vwaldorf.se eller ring: 021-80 49 55 alt. 021-80 49 28